Μπορώ να χρησιμοποιήσω την πλατφόρμα myPOS ενώ περιμένω να επαληθευτούν τα έγγραφά μου;

Ναι. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογαριασμό σας για να ενεργοποιήσετε το τερματικό σαςmyPOS. Ωστόσο, εξαιτίας λόγων ασφάλειας και συμμόρφωσης, δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε πληρωμές μέχρι να περάσετε τη διαδικασία επαλήθευσης εμπόρου.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;

Haven't found what you're looking for?

Submit a request