Πώς μπορώ να ολοκληρώσω τη Διαδικασία Επαλήθευσης Εμπόρου;

Για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία επαλήθευσης εμπόρου και να ενεργοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του λογαριασμού myPOS, θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία καθώς και μια λίστα όλων των εγγράφων που απαιτούνται.

Τα έγγραφα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την τοπική νομοθεσία, τη νομική οντότητα της εταιρείας σας και την επιχειρηματική δραστηριότητα. Μερικά παραδείγματα των απαιτούμενων εγγράφων μπορεί να είναι:

  • Απόδειξη της εγγεγραμμένης διεύθυνσης της εταιρείας σας (π.χ. δήλωση τράπεζας, έγγραφο ενσωμάτωσης, ετήσια επιστροφή / αναφορά, κυβερνητική αλληλογραφία ή παρόμοια)
  • Απόδειξη της διεύθυνσης λειτουργίας (π.χ. τραπεζική δήλωση, λογαριασμός, φορολογική δήλωση, κυβέρνηση αλληλογραφία ή παρόμοια)
  • Απόδειξη της φύσης της επιχείρησής σας (π.χ. τιμολόγια και μια σαφής και λεπτομερής περιγραφή της δραστηριότητας της εταιρείας σας, με σχετικούς συνδέσμους ιστότοπων ή παρόμοια)
  • Απόδειξη δομής διευθυντή/-ών (π.χ. αντίγραφα ταυτότητας ή διαβατηρίων διευθυντών, έγγραφο ενσωμάτωσης, ετήσια επιστροφή / έκθεση, καταστατικό ή παρόμοιο)
  • Απόδειξη μετόχου - έγγραφα σχετικά με τους ιδιοκτήτες της επιχείρησης, άτομα που κατέχουν ή ελέγχουν πάνω από το 25% της επιχείρησης (UBO, αντίγραφα επίσημης ταυτότητας ή διαβατηρίων και απόδειξη της διεύθυνσης, εάν η διεύθυνση δεν είναι που εμφανίζεται στην ταυτότητα ή στο διαβατήριο)

Αφού προετοιμάσετε όλα τα απαραίτητα έγγραφα, πρέπει να τα ανεβάσετε στο λογαριασμό εμπόρου myPOS για έλεγχο. Συνήθως, η διαδικασία επαλήθευσης των εμπόρων μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε 72 εργάσιμες ώρες, ωστόσο σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί περισσότερος χρόνος λόγω της ανάγκης να προσκομιστούν πρόσθετα έγγραφα ή να ελεγχθούν αυτά που έχουν ήδη υποβληθεί λεπτομερέστερα.

Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, οι εταιρείες ιδρύονται από συμβολαιογράφους. Εάν αυτό συμβαίνει στην περίπτωση της εταιρείας σας, στείλτε μας ένα αντίγραφο των εγγράφων ίδρυσης που έχουν σφραγιστεί από τον Συμβολαιογράφο για να επιταχύνετε την έγκριση της αίτησής σας.

Σε ορισμένες χώρες, είμαστε σε θέση να λάβουμε από το δημόσιο μητρώο τις λεπτομέρειες σχετικά με την εταιρεία, τους διευθυντές και τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν χώρες στην Ευρώπη όπου τα εμπορικά μητρώα δεν παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες και για αυτές τις χώρες θα χρειαστούν έγγραφα για την εταιρεία, τους διευθυντές και τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που θα μας δοθούν πριν ανοίξουμε το λογαριασμό.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;

Haven't found what you're looking for?

Submit a request