Ποια έγγραφα είναι αποδεκτά ως αποδεικτικά της διεύθυνσης;

Ο νόμος AML απαιτεί να επαληθεύσουμε τη μόνιμη διεύθυνση των ακόλουθων ατόμων:

 • Έμποροι, Ελεύθεροι επαγγελματίες - τη διεύθυνσή σας
 • Εταιρείες - τη διεύθυνση των προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να ανοίγουν λογαριασμό και να πραγματοποιούν συναλλαγές, των Διευθυντών, της ίδιας της εταιρείας και των τελικών ιδιοκτητών που κατέχουν ή ελέγχουν περισσότερο από το 25% της επιχείρησης.

Δεχόμαστε έναν από τους ακόλουθους τύπους εγγράφων για την απόδειξη της διεύθυνσης:

 • Αντίγραφο μιας άδειας οδήγησης εφόσον αναγράφεται σε αυτήν η πλήρη διεύθυνση
 • Πρόσφατος λογαριασμός κοινής ωφελείας (λογαριασμός για φυσικό αέριο / ηλεκτρικό ρεύμα / νερό ή οποιαδήποτε υπηρεσία κοινής ωφελείας, δεν πρέπει να είναι παλαιότερη των 3 μηνών)
 • Σταθερό τηλέφωνο, γραμμή internet ή λογαριασμό τηλεόρασης (οι λογαριασμοί κινητού τηλεφώνου δεν γίνονται αποδεκτοί)
 • Έγγραφο που εκδίδεται από τις φορολογικές αρχές, όπως αίτηση φορολογικής ενημέρωσης, φορολογικής εγγραφής, φορολογικού ελέγχου ή παρόμοιου
 • Έγγραφο από ασφαλιστική εταιρεία (ασφαλιστική κάρτα, πολιτική ασφάλισης ή παρόμοιο)
 • Αναλυτική κίνηση τραπεζικού λογαριασμού
 • Αναλυτική κίνηση πιστωτικής κάρτας
 • Ιατρικά τιμολόγια (για νοσηλεία)
 • Συμβόλαιο ενοικίασης (σύμβαση μίσθωσης)
 • Έγγραφο μίσθωσης αυτοκινήτου
 • Πράσινη κάρτα εγγραφής αυτοκινήτου
 • Επιστολές του δήμου ή άλλου κυβερνητικού φορέα
 • Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο εκδίδεται από ανεξάρτητη και αξιόπιστη πηγή με την πλήρη διεύθυνσή σας

 

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;

Haven't found what you're looking for?

Submit a request