Vilka dokument för adressbevis är godtagbara?

Enligt AML-lagen måste vi verifiera följande personers permanenta adress:

 • Egenföretagare, frilansare - din adress
 • Företag: adresserna för personer som är behöriga att öppna konto och göra transaktioner, styrelsemedlemmarna, företaget självt och de verkliga huvudmännen, som äger eller kontrollerar mer än 25 % av företaget

Vi accepterar följande typer av dokument som adressbevis:

 • Kopia av körkort om det har den fullständiga adressen
 • Nylig räkning för allmännyttiga tjänster (fakturan för gas/el/vatten eller annan allmännyttig tjänst, bör inte vara äldre än 3 månader)
 • Fast telefon-, internet- och tv-räkning (mobiltelefonräkningar accepteras inte)
 • Dokument som utfärdats av skattemyndigheterna, såsom begäran om skatteregistrering, skatteregistrering, skatteintyg eller liknande
 • Dokument från försäkringsbolag (försäkringskort, -brev eller liknande)
 • Kontoutdrag
 • Kreditkortsutdrag
 • Medicinska fakturor (för sjukhusvistelse)
 • Hyreskontrakt
 • Leasingdokument för en bil
 • Grönt kort för registrering av en bil
 • Brev från kommunen eller annan myndighet
 • Något annat dokument utfärdat av en oberoende och pålitlig källa med din fullständiga adress i det

 

Var denna artikel till hjälp?

Haven't found what you're looking for?

Submit a request