Hur genomför jag processen för verifiering av försäljare?

För att genomföra processen för verifiering av försäljare och aktivera alla funktioner i myPOS-kontot får du ett e-postmeddelande med allmän information om processen samt en lista över alla dokument som krävs.

Dokumenten kan variera baserat på lokal lagstiftning, ditt företags juridiska person och affärsverksamhet. Några exempel på begärda dokument kan vara:

   • Bevis på ditt företags registrerade adress (t.ex. ett kontoutdrag, registreringsdokument, en årsredovisning/-rapport, myndighetskorrespondens eller liknande)
   • Bevis på verksamhetsadress (t.ex. ett kontoutdrag, en räkning, skattedeklaration, myndighetskorrespondens eller liknande)
   • Bevis på typen av din verksamhet (t.ex. fakturor och en tydlig och detaljerad beskrivning av vad ditt företag gör, med relevanta webbplatslänkar eller liknande)
   • Bevis på styrelsemedlemsstruktur (t.ex. kopior av styrelsemedlemmats ID-kort eller pass, registreringsdokument, årsredovisning/-rapport, bolagsordning eller liknande)
   • Aktieägarbevis - dokument om företagets ägare, individer som äger eller kontrollerar mer än 25 % av företaget (UBOs, kopior av officiellt ID-kort eller pass och adressbevis, om adressen inte visas på ID-kort eller pass)

När du har förberett alla nödvändiga dokument måste du ladda upp dem till ditt myPOS-försäljarkonto för granskning. Vanligtvis kan processen för verifiering av försäljare slutföras inom 72 timmar (kontorstid), men i vissa fall kan det ta längre tid på grund av ett behov av att tillhandahålla ytterligare dokument eller kontrollera redan tillhandahållna dokument mer noggrant.

I många europeiska länder bildas företag hos notarius publicus. Om detta är fallet för ditt företag ska du skicka oss en kopia av registreringsdokumenten stämplade av notarius publicus för att påskynda godkännandet av din ansökan.

I vissa länder kan vi få information om företaget, styrelsemedlemmar och företagsägare från det offentliga handelsregistret. Det finns emellertid fortfarande länder i Europa där handelsregistren inte tillhandahåller nödvändig information och för dessa länder kommer dokument för företaget, styrelsemedlemmar och företagsägare att behöva tillhandahållas oss innan vi öppnar kontot.

 

Var denna artikel till hjälp?

Haven't found what you're looking for?

Submit a request