Гаранция на терминала и планове за гаранционно обслужване

Продуктът, който включва myPOS терминал и myPOS бизнес карта (“продуктът”), не е обхванат от Закона за защита на потребителите, включително директивите на ЕК за защита на потребителите и за дистанционни продажби. Този продукт не е предназначен за потребители, т.е. за физически лица, които действат извън предмета си на търговия, бизнес, занаят или професия. Този продукт представлява финансови услуги и е предназначен само за целите на приемане на плащания за услуги или стоки, предлагани от физически или юридически лица с легална бизнес дейност, лица на свободна практика, еднолични търговци, търговци, самостоятелно заети лица или продаващи по друг начин стоки или услуги.


Гаранция

  • Гаранционният срок на myPOS терминалите е 1 година от датата на закупуване.
  • Гаранцията не покрива кабели, аксесоари, щепсели, зарядни или други елементи, а само myPOS терминалите и Mastercard бизнес картата, включени в myPOS пакета.

Беше ли полезна тази статия?

Не намери това, което търсиш?

Изпрати запитване