Как да премина процеса на верификация на търговеца?

За да завършиш процеса на верификация на търговеца и да активираш всички функционалности на myPOS профила си, ще получиш имейл, съдържащ обща информация за процеса, както и списък с всички необходими документи.

Документите могат да варират в зависимост от местното законодателство, юридическото лице на компанията ти и търговската дейност. Няколко примера за необходимите документи са:

  • Доказателство за адресна регистрация на компанията (например банково извлечение, сертификат за учредяване, годишна декларация/отчет, официална кореспонденция или подобни)
  • Доказателство за оперативен адрес (напр. банково извлечение, сметка, данъчна декларация, официална кореспонденция или подобни)
  • Доказателство за естеството на бизнес дейност (например фактури, както и ясно и подробно описание на дейността на фирмата ти със съответните линкове към уебсайтове или подобни)
  • Доказателство за структурата на директора или директорите (например копия на лична карта или паспорти на директорите, документ за регистрация, годишен отчет/доклад, учредителен устав или други подобни)
  • Доказателство за акционер(и) - документи за собствениците на бизнеса, физически лица, които са собственици или контролират повече от 25% от бизнеса (действителни собственици, копия на лична карта или паспорти и доказателство за адрес, ако адресът не е посочен в личната карта или паспорта)

След като подготвиш всички необходими документи, трябва да ги качиш в myPOS бизнес профила си за преглед. Обикновено процесът на верификация на търговеца може да бъде завършен в рамките на 72 работни часа, но в някои случаи може да отнеме повече поради нуждата от предоставяне на допълнителни документи или по-обстойна проверка на вече предоставените.

В много европейски страни компаниите се учредяват от нотариуси. Ако твоят случай е такъв, изпрати ни копие от документите за регистрация, подпечатани от нотариуса, за да ускориш верификацията..

В някои страни можем да получим данни за компанията, директорите и собствениците на бизнеса от публичния търговски регистър. Въпреки това все още има държави в Европа, в които търговските регистри не предоставят необходимата информация и за тези страни ще са ни необходими документи за компанията, директорите и собствениците на бизнеса, които да ни бъдат предоставени, преди да регистрираш профила си.

Беше ли полезна тази статия?

Не намери това, което търсиш?

Изпрати запитване