Przepis o opłacie interchange dla Wielkiej Brytanii

 • Czym są opłaty systemowe?

  Systemy kart płatniczych pobierają od myPOS różne opłaty za dostęp do swoich systemów, przetwarzanie transakcji, tworzenie raportów itp. Opłaty te nazywane są łącznie Opłatami Systemowymi. myPOS płaci te opłaty w Twoim imieniu i pokrywa koszty w rama...

  Continue reading
 • Czym jest interchange?

  Interchange to opłata płacona przez nabywców kart (takich jak myPOS), instytucji finansowej, która udostępnia kupującemu kartę, za każdym razem, gdy przetwarzana jest sprzedaż. Kwota jest ustalana przez odpowiedni system kart (Visa, Mastercard itp.)....

  Continue reading
 • Czym jest taryfa rozdzielona?

  W terminologii zawartej w rozporządzeniu w sprawie opłat interchange (IFR) taryfa rozdzielona to taka, w której ceny transakcyjne są podawane oddzielnie dla co najmniej każdego systemu kart (Visa, Mastercard itp.) i każdej z trzech kategorii kart (pr...

  Continue reading