Czym są opłaty systemowe?

Systemy kart płatniczych pobierają od myPOS różne opłaty za dostęp do swoich systemów, przetwarzanie transakcji, tworzenie raportów itp. Opłaty te nazywane są łącznie Opłatami Systemowymi. myPOS płaci te opłaty w Twoim imieniu i pokrywa koszty w ramach opłat transakcyjnych – nie jesteś obciążana(y) odrębnie opłatami systemowymi.

Czy ten artykuł był pomocny?

Haven't found what you're looking for?

Submit a request