Czym jest taryfa rozdzielona?

W terminologii zawartej w rozporządzeniu w sprawie opłat interchange (IFR) taryfa rozdzielona to taka, w której ceny transakcyjne są podawane oddzielnie dla co najmniej każdego systemu kart (Visa, Mastercard itp.) i każdej z trzech kategorii kart (przedpłacone i debetowe konsumentów, karty kredytowe konsumentów, karty komercyjne wydane podmiotom). Jeśli ceny nie są podane osobno, uważa się to za taryfę łączoną.

Czy ten artykuł był pomocny?

Haven't found what you're looking for?

Submit a request