Czy dodatkowi użytkownicy mojego konta muszą potwierdzić swoją tożsamość?

Tak. Przepisy nakazują myPOS weryfikację tożsamości każdego użytkownika korzystającego z platformy myPOS. Zgodnie z czwartą dyrektywą UE w sprawie prania pieniędzy wszystkie instytucje świadczące usługi finansowe są zobowiązane do potwierdzenia tożsamości osoby trzeciej. Z tego względu wszyscy dodatkowi użytkownicy są poddawani procesowi identyfikacji.

Czy ten artykuł był pomocny?

Haven't found what you're looking for?

Submit a request