Σφάλματα συναλλαγών σε συσκευές myPOS

  • Σφάλματα συσκευής myPOS

    Σφάλματα & μηνύματα Αιτία σφάλματος και περαιτέρω οδηγίες Σφάλμα: XX 'Μη εφικτή πρόσβαση στον κεντρικό υπολογιστή εξουσιοδότησης' *Βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής σας δεν έχει περιορισμούς επισκεψιμότητας δικτύου ή φίλτρα - ο δρομολογητής σας δεν απ...

    Continue reading
  • Σφάλματα συναλλαγών στη συσκευή myPOS

    Σφάλματα συναλλαγών στη συσκευή myPOS Σφάλματα & μηνύματα Αιτία σφάλματος και περαιτέρω οδηγίες Σφάλμα: 04 'Κράτηση κάρτας' * Μην επιχειρήσετε να επεξεργαστείτε την πληρωμή με την κάρτα*Συμβουλέψτε τον πελάτη να επικοινωνήσει με τον πάροχο της ...

    Continue reading