Κανονισμός Διατραπεζικών Προμηθειών (IFR) για το Ηνωμένο Βασίλειο

 • Τι είναι οι Προμήθειες προγράμματος;

  Τα προγράμματα των καρτών χρεώνουν διαφορετικές προμήθειες στη myPOS για πρόσβαση στα συστήματά τους, για την επεξεργασία συναλλαγών, τη σύνταξη αναφορών κ.λπ. Συλλογικά, οι χρεώσεις αυτές είναι γνωστές ως Προμήθειες προγράμματος. Η myPOS πληρώνει τις π...

  Continue reading
 • Τι είναι η Διατραπεζική προμήθεια;

  Η Διατραπεζική προμήθεια αποτελεί χρέωση που καταβάλλεται από τους μεσολαβητές χρήσης καρτών, όπως η myPOS στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που παρέχει στον αγοραστή την κάρτα, κάθε φορά που διεκπεραιώνεται μια πώληση. Το ποσό καθορίζεται από το σχετικό πρόγ...

  Continue reading
 • Τι είναι οι μη συνδυασμένοι τιμοκατάλογοι;

  Σύμφωνα με την ορολογία του Κανονισμού Διατραπεζικών Προμηθειών (IFR), ένας Μη συνδυασμένος τιμοκατάλογος αποτελεί τιμοκατάλογο στον οποίον οι τιμές συναλλαγών αναφέρονται ξεχωριστά για τουλάχιστον κάθε σύστημα καρτών (Visa, Mastercard, κ.λπ.) και για κ...

  Continue reading