Τι είναι οι μη συνδυασμένοι τιμοκατάλογοι;

Σύμφωνα με την ορολογία του Κανονισμού Διατραπεζικών Προμηθειών (IFR), ένας Μη συνδυασμένος τιμοκατάλογος αποτελεί τιμοκατάλογο στον οποίον οι τιμές συναλλαγών αναφέρονται ξεχωριστά για τουλάχιστον κάθε σύστημα καρτών (Visa, Mastercard, κ.λπ.) και για κάθε μία από τις τρεις κατηγορίες καρτών (Προπληρωμένη και Χρεωστική κάρτα καταναλωτών, Πιστωτική κάρτα καταναλωτών, Εμπορική). Εάν οι τιμές δεν αναφέρονται ξεχωριστά, τότε θεωρείται Συνδυασμένος τιμοκατάλογος.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;

Haven't found what you're looking for?

Submit a request