Τι είναι η Διατραπεζική προμήθεια;

Η Διατραπεζική προμήθεια αποτελεί χρέωση που καταβάλλεται από τους μεσολαβητές χρήσης καρτών, όπως η myPOS στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που παρέχει στον αγοραστή την κάρτα, κάθε φορά που διεκπεραιώνεται μια πώληση. Το ποσό καθορίζεται από το σχετικό πρόγραμμα της κάρτας (Visa, Mastercard κ.λπ.). Η προμήθεια μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο της κάρτας και άλλους παράγοντες, ωστόσο δεν διαφέρει μεταξύ διαφορετικών μεσολαβητών χρήσης καρτών. Η myPOS πληρώνει την προμήθεια αυτή για λογαριασμό σας και καλύπτει το κόστος στο πλαίσιο των προμηθειών συναλλαγής της. Δεν χρεώνεστε ξεχωριστές Διατραπεζικές προμήθειες.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;

Haven't found what you're looking for?

Submit a request