Απορριφθείσα κάρτα

Η Επαγγελματική κάρτα myPOS μπορεί να απορριφθεί για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

  • η συγκεκριμένη συναλλαγή που επιχειρήθηκε με την κάρτα έχει αποκλειστεί - Παράδειγμα: η κάρτα έχει αποκλειστεί για αναλήψεις μετρητών από τον κάτοχο του λογαριασμού και ο κάτοχος της κάρτας προσπαθεί να πραγματοποιήσει ανάληψη μετρητών σε ΑΤΜ ή POS
  • το όριο της κάρτας έχει επιτευχθεί ή/και η συναλλαγή που επιχειρήσατε θα υπερβεί το όριο της κάρτας - Παράδειγμα: ο κάτοχος του λογαριασμού έχει επιτρέψει 1 πληρωμή μέσω διαδικτύου την εβδομάδα για την κάρτα και ο κάτοχος της κάρτας προσπαθεί να πραγματοποιήσει δεύτερη πληρωμή μέσω διαδικτύου την ίδια εβδομάδα
  • η κάρτα έχει αποκλειστεί

Εάν η κάρτα απορριφθεί, ελέγξτε τις ρυθμίσεις κάρτας στο λογαριασμό myPOS για έναν από τους παραπάνω πιθανούς λόγους. Εάν τίποτε από αυτά δεν ισχύει, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Πελατών.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;

Haven't found what you're looking for?

Submit a request