Γιατί δεν λειτουργεί η νέα κάρτα MasterCard μου;

Λάβετε υπόψη ότι οι κάρτες MasterCard που μόλις λάβατε και ενεργοποιήσατε είναι συσχετισμένες με το IE IBAN σας.

Σημειώστε ότι ακόμα και αν το συνολικό σας υπόλοιπο ήταν επαρκές, αν το υπόλοιπο στο αντίστοιχο IBAN της κάρτας ήταν μικρότερο από τη συναλλαγή που προσπαθείτε να επεξεργαστείτε, η πληρωμή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί.

Καθώς ο λογαριασμός σας μεταβιβάστηκε επιτυχώς, τα μόνα ενεργά IBAN σας είναι τα νέα IE, επομένως, δεν θα πρέπει να αντιμετωπίσετε παρόμοιες δυσκολίες.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;

Haven't found what you're looking for?

Submit a request