Záruka a záruční servisní plány

Important

Na produkt, včetně zařízení myPOS Podnikatelské karty myPOS (“produkt”), se nevztahuje spotřebitelské právo, ani směrnice EU o ochraně spotřebitele a směrnice o prodeji na dálku. Tento produkt není navržen pro spotřebitele ve smyslu fyzické osoby, která jedná za účely, které nespadají do rámce její obchodní činnosti, podnikání, řemesla či povolání. Tento produkt je charakterizován jako finanční služby navrženy pro účely přijímání plateb za služby nebo tovary nabízeny fyzickými nebo právnickými osobami provádějící legální podnikatelskou činnost, jednající jako profesionálové, živnostníci, obchodníci, prodejci, samostatní podnikatelé nebo jinak prodávající tovary nebo služby.


Záruka

  • Záruční doba na zařízení myPOS je 1 rok ode dne nákupu
  • Záruka se nevztahuje na kabely, příslušenství, zástrčky, nebo nabíječky, kromě zařízení myPOS a podnikatelské karty Visa v balíku myPOS.

Byl pro vás tento článek užitečný?

Haven't found what you're looking for?

Submit a request