Грешки при трансакции с myPOS терминали

  • myPOS грешки на терминалите

    myPOS грешки на терминалите Грешки & съобщения Причина за грешка и инструкции Съобщение за грешка: XX „Грешка при свързване към авторизационния хост“ * Уверете се, че рутера Ви няма ограничения на трафика или филтри - рутерът Ви не изисква спец...

    Прочети повече
  • Грешки на myPOS терминалите при трансакция

    Грешки на myPOS терминалите при трансакция Грешки & съобщения Причина за грешка и инструкции Грешка: 04 „Задържана карта“ * Не опитвай да обработваш плащане с картата.* Посъветвай клиента да се свърже с издателя на картата, тъй като е обявена з...

    Прочети повече