PSD2 och SCA

 • Varför tillfrågas jag om min PIN-kod när jag gör kontaktlösa betalningar med mitt myPOS-kontokort?

  På grund av PSD2-lagen och SCA-kraven så kommer alla handlare behöva fylla i sin PIN-kod när de gör kontaktlösa betalningar vid följande scenarion: När du gör en enskild transaktion på över 50 EUR. När du gör flera betalningar i följd som totalt översk...

  Continue reading
 • Hur påverkar PSD2/SCA användning av mitt myPOS-kontokort?

  För handlare som använder sitt myPOS-kontokort för kontaktlösa betalningar (”blipp”), så kommer du att behöva slå in PIN-koden när du använder ditt Visa- eller Mastercardkort i följande fall: När du gör en enskild transaktion på över 50 EUR. När du gör...

  Continue reading
 • PSD2 och myPOS

  Eftersom vi alltid drivs av innovation och modern teknik är vi på myPOS ständigt uppmärksamma och har vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att betalningstjänsten för våra försäljare är i linje med PSD2. Genom att välja myPOS som din bet...

  Continue reading
 • Hur kommer PSD2 att påverka marknadsplatserna?

  Det finns flera alternativ för att försäljares marknadsplatser ska kunna uppfylla PSD2-förändringar. Antingen att bli ett betalningsinstitut som medför betydande kostnads- och verksamhetsförändringar eller utkontraktera en del av marknadsplatsens funkti...

  Continue reading
 • Vilka förändringar medför PSD2?

  Europeiska kommissionen har länge försökt göra elektroniska betalningar lika enkla och säkra i hela EU som på en enda inre marknad. Stark kundautentisering (SCA) för elektroniska betalningstransaktioner. Tredjepartsåtkomst till data, med konsumenternas...

  Continue reading
 • Varför skapades PSD2?

  PSD2 skapades på grund av förändringen i konsumentbeteende och utvecklingen av de sätt på vilka vi betalar till följd av teknisk innovation och konsumentefterfrågan. Det är avsett att göra betalningsbranschen säkrare och rättvisare.

  Continue reading
 • Vad är PSD2 och SCA?

  PSD2, eller Payment Services Directive 2, är en lag som trädde i kraft den 14:e september 2019. PSD2 är extra viktigt för betalningsbranschen, eftersom den introducerar en rad förändringar vars syfte är att skydda konsumenter vid betalningar online. SCA...

  Continue reading