Gränser för att göra betalningar

  • Hur ändrar jag min överföringsgräns?

    Vi rekommenderar starkt att du ser över de aktuella inställda överföringsgränserna via ditt konto på mypos.com >> Inloggning >> Avgifter - nedre vänstra hörnet >> Avgifter för myPOS-konto >> Utgivargränser >> Penningöverföringar utanför systemet och Pen...

    Continue reading
  • Hur ökar jag gränsen för mina kontantuttag?

    Observera att det finns en individuell uttagsgräns för varje kort och att det även finns en kontogräns som gäller för det totala kontantuttaget oavsett antalet kort. Vi rekommenderar starkt att du justerar de aktuella inställda kortgränserna via ditt ko...

    Continue reading