Hur ändrar jag min överföringsgräns?

Vi rekommenderar starkt att du ser över de aktuella inställda överföringsgränserna via ditt konto på mypos.com >> Inloggning >> Avgifter - nedre vänstra hörnet >> Avgifter för myPOS-konto >> Utgivargränser >> Penningöverföringar utanför systemet och Penningöverföringar utanför systemet via mobilappen; eller via appen >> Inloggning >> Mer >> Juridiskt >> Avgifter >> Avgifter för myPOS-konto >> Utgivargränser >> Penningöverföringar utanför systemet och Penningöverföringar utanför systemet via mobilappen, eftersom de varierar beroende på vilken plattform du använder, men avgiften för engångsbetalning förblir densamma.

För att öka din överföringsgräns bör du kontakta oss direkt via e-postmeddelande på help@mypos.com.

Var denna artikel till hjälp?

Haven't found what you're looking for?

Submit a request