Hur fungerar push-meddelanden?

Metoden fungerar på följande sätt - när du loggar in på ditt konto, genomför överföringar, hanterar användare eller genomför viktiga handlingar som kräver autentisering, så får du en pushnotis till din mobil för att autentisera eller avböja handlingen.

Det är några steg du måste genomföra innan du kan börja använda den nya autentiseringsmetoden:

När du loggar in på kontot så kommer du att se ett meddelanden om att koppla en enhet för pushnotiser. Följ sedan stegen som beskrivs här.

3.png

Länka en enhet
Först så måste du länka din mobil till ditt myPOS-konto. Du kan göra detta på följande två sätt:

  • Logga in i myPOS-appen på den enhet som du vill använda för autentisering (dvs. den enhet som du vill få pushnotiser på)

blobid0.png

1. Fyll i en giltig e-postadress och bekräfta genom att trycka på ”Nästa”.

3.jpg

2. Fyll sedan i ett giltigt lösenord och tryck på ”Nästa”.

4.jpg

3. Du får ett engångslösenord (så kallat OTP) via SMS och efter att du fyllt i rätt siffror kommer du till en ny skärm.

5.jpg

4. Fyll i en lösenkod för appen och bekräfta genom att trycka på knappen ”Spara”.

6.jpg

5. Du kan nu välja att få tillgång till appen med ditt fingeravtryck eller välj ”Hoppa över” för att enbart använda lösenkoden.

7.jpg

6. Nu bör du se en ny skärm som indikerar att du färdigställt autentiseringsprocessen.

8.jpg

  • Logga in från hemsidan

När du loggar in på myPOS-plattformen via vår hemsida så kommer du se ett meddelande som indikerar att vi skickat en pushnotis till din länkade enhet.

9.jpg

Efter några sekunder så kommer din mobil att börja lysa och fråga efter autentisering. Nu kan du godkänna inloggningen eller avböja den.

10.jpg

Om du autentiserar inloggningen så kommer du automatiskt att loggas in på ditt konto på hemsidan, och kan därifrån fortsätta som vanligt inne på ditt konto.

Var denna artikel till hjälp?

Haven't found what you're looking for?

Submit a request