Måste nya användare på mitt konto identifiera sig?

Ja. myPOS är skyldiga enligt lag att verifiera identiteten på alla användare som kan åtkomst till kontot. Enligt EU:s fjärde pengatvättdirektiv så måste alla institut som erbjuder finansiella tjänster bekräfta identiteten på tredje parter. Av detta skäl måste alla ytterligare användare genomföra en identifieringsprocess.

Var denna artikel till hjälp?

Haven't found what you're looking for?

Submit a request