Poruszanie się po koncie internetowym

 • Jak mogę zmienić adres poczty elektronicznej?

  Jeśli nadal możesz uzyskać dostęp do swojego konta, możesz zmienić adres poczty elektronicznej bezpośrednio na stronie mypos.com >> Logowanie >> kliknij sekcję Profil w prawym górnym rogu strony >> Moje dane >> Zobaczysz pole Dane logowania >> Edytuj ad...

  Continue reading
 • Jak mogę zmienić właściciela konta?

  Jeśli zmieniono przedstawiciela prawnego i właściciela firmy, należy dostarczyć nam odpowiednie dokumenty przedstawiające zmianę i obecną strukturę firmy. Aby zmienić przedstawiciela i właściciela konta myPOS firmy, należy dodać ich jako nowych użytkown...

  Continue reading
 • Jak mogę pobrać wyciąg dla księgowego?

  Za pośrednictwem konta internetowego myPOS można wybierać między wyciągami miesięcznymi i dziennymi, rocznym zestawieniem średniego salda, raportami transakcji kartowych i raportami z terminali. Wyciągi dzienne i miesięczne zawierają wszystkie zmiany na...

  Continue reading
 • Zmieniłam(łem) adres. Jak mogę go zmienić na koncie myPOS?

  Chcielibyśmy uprzejmie poinformować, że w przypadku konieczności zmiany adresu siedziby firmy, adresu głównego miejsca prowadzenia działalności i adresu prywatnego, należy skontaktować się z nami bezpośrednio pocztą elektroniczną na adres: help.bg@mypos...

  Continue reading
 • Jak wykonywać przelewy bankowe?

  Należy pamiętać, że aby zainicjować bankowy przelew wychodzący, można zalogować się na swoje konto na stronie mypos.com >> Logowanie >> Konto sprzedawcy >> Płatności >> Nowa płatność >> Do konta bankowego >> Wprowadź wszystkie niezbędne dane >> Kontynuu...

  Continue reading