Jak mogę zmienić właściciela konta?

Jeśli zmieniono przedstawiciela prawnego i właściciela firmy, należy dostarczyć nam odpowiednie dokumenty przedstawiające zmianę i obecną strukturę firmy.

Aby zmienić przedstawiciela i właściciela konta myPOS firmy, należy dodać ich jako nowych użytkowników na stronie myPOS mypos.com >> Logowanie >> kliknij pierwszą ikonę (z trzech) w prawym górnym rogu strony >> Moje dane >> Zespół >> Dodaj użytkownika.

Po dodaniu użytkownik otrzyma pocztą elektroniczną tymczasowe hasło i będzie musiał zalogować się do aplikacji mobilnej, aby dokończyć weryfikację tożsamości za pomocą ważnego dokumentu tożsamości.

Po wykonaniu powyższych czynności można wysłać nam wiadomość na adres: documents@mypos.com, a my przeprowadzimy dalsze kroki.

Czy ten artykuł był pomocny?

Haven't found what you're looking for?

Submit a request