Gwarancja na urządzenie i plany serwisu gwarancyjnego

Uwaga

Produkt, w tym urządzenie myPOS i Karta biznesowa myPOS ("produkt"), nie jest objęty przepisami prawa konsumenckiego, w tym dyrektywami WE w sprawie ochrony konsumentów i sprzedaży na odległość. Produkt ten nie jest przeznaczony dla konsumentów, czyli osób fizycznych działających w celach, które nie są związane z ich działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub zawodową. Produkt ten charakteryzuje się jako usługi finansowe i jest przeznaczony wyłącznie do przyjmowania płatności za usługi lub towary oferowane przez osoby fizyczne lub prawne prowadzące legalną działalność gospodarczą, działające jako przedstawiciele wolnych zawodów, przedsiębiorcy indywidualni, handlowcy, osoby prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek lub w inny sposób sprzedające towary lub usługi.


Gwarancja

  • Okres gwarancji dla urządzeń myPOS wynosi 1 rok od daty zakupu
  • Gwarancja nie obejmuje kabli, akcesoriów, wtyczek, zasilaczy ani innych elementów, różniących się od marki %%% Urządzenia i Karty biznesowej Visa w pakiecie myPOS.

Czy ten artykuł był pomocny?

Haven't found what you're looking for?

Submit a request