IBAN-discriminatie

Wat is IBAN-discriminatie?

In het kort, IBAN-discriminatie vindt plaats als een bedrijf/instelling binnen de Single Euro Payments Area (SEPA) een IBAN niet accepteert die door een betaaldienst, gevestigd in een andere SEPA-lidstaat, is uitgegeven. Zo'n bedrijf/instelling vraagt u dan om een IBAN in te vullen die begint metalleende interne landencode van een bepaald land of een IBAN in een plaatselijk formaat. Deze handelswijze is een aantasting van artikel 9 van de SEPA-verordening(Verordening (EU) nr. 260/2012), waarin de verschillende behandeling van IBAN's wordt verboden, zolang de IBAN's via de SEPA-regeling bereikbaar zijn.

Hoe moet u met IBAN-discriminatie omgaan?

Er zijn diverse stappen die u moet doen als u met het probleem van IBAN-discriminatie wordt geconfronteerd. Dit zijn onder andere:

  • Licht het bedrijf/de instelling die uw overschrijving heeft geweigerd, in dat ze artikel 9 van de SEPA-verordening schenden.
  • Stuur een formele schriftelijke klacht als het bedrijf/de instelling niet op uw eerste klacht reageert.
  • Als niet op uw formele schriftelijke klacht wordt gereageerd, kunt u contact opnemen met de betreffende regelgevende instantie of de bevoegde autoriteit in uw land.
  • Informeer myPOS hierover door ons te e-mailen viahelp@mypos.com.

Voor sjablonen voor een formele klachtenbrief met melding van IBAN-discriminatie, ziehier.

Was dit artikel nuttig?

Niet gevonden waar je naar zocht?

Dien een aanvraag in