Πώς με επηρεάζει το CRS;

Σύμφωνα με το CRS, η myPOS υποχρεούται να αναγνωρίσει εάν είστε φορολογικός κάτοικος σε μια χώρα και έχετε λογαριασμό σε μία άλλη. Για να το πραγματοποιήσουμε αυτό, χρειάζεται να συλλέξουμε συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με εσάς και την επιχείρησή σας και να τις αναφέρουμε στη φορολογική αρχή.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;

Haven't found what you're looking for?

Submit a request