Πρέπει να ταυτοποιηθούν οι επιπλέον χρήστες στο λογαριασμό μου;

Ναι, νια τη χρήση του myPOS απαιτείται νομικά η επαλήθευση της ταυτότητας κάθε χρήστη που έχει πρόσβαση στη πλατφόρμα myPOS. Σύμφωνα με την τέταρτη οδηγία της ΕΕ για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όλα τα ιδρύματα που παρέχουν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες υποχρεούνται να επιβεβαιώσουν την ταυτότητα οποιοδήποτε τρίτου. Επομένως, όλοι οι επιπλέον χρήστες αναμένεται να περάσουν από διαδικασία ταυτοποίησης.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;

Haven't found what you're looking for?

Submit a request