Διάκριση IBAN

Τι είναι η διάκριση IBAN;

Εν ολίγοις, η διάκριση IBAN λαμβάνει χώρα όταν μια εταιρεία/ίδρυμα εντός του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA) δεν δέχεται IBAN που εκδίδεται από πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, ο οποίος εδρεύει σε άλλη χώρα-μέλος του SEPA. Τέτοια εταιρεία/ίδρυμα συνήθως απαιτεί από εσάς να εισαγάγετε ένα IBAN ξεκινώντας μόνο με τον κωδικό συγκεκριμένης χώρας ή IBAN σε εγχώρια μορφή. Αυτή η περίπτωση συνιστά παράβαση του άρθρου 9 του κανονισμού SEPA (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 260/2012), ο οποίος απαγορεύει τη διαφορετική μεταχείριση των IBAN, εφόσον τα IBAN είναι προσβάσιμα μέσω του συστήματος SEPA.

Πώς μπορείτε να αντιμετωπίσετε τις διακρίσεις IBAN;

Υπάρχουν πολλά βήματα που μπορείτε να ακολουθήσετε σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε το ζήτημα της διάκρισης IBAN. Αυτά περιλαμβάνουν:

  • Ενημερώστε την εταιρεία/ίδρυμα που αρνήθηκε να ολοκληρώσει τη συναλλαγή σας ότι παραβιάζουν το άρθρο 9 του κανονισμού SEPA.
  • Στείλτε μια επίσημη γραπτή καταγγελία, εάν η εταιρεία/ίδρυμα δεν απαντήσει στην αρχική σας καταγγελία.
  • Για μη συμμόρφωση με την επίσημη γραπτή καταγγελία σας, επικοινωνήστε με τον αρμόδιο ρυθμιστικό φορέα ή την αρμόδια αρχή στη χώρα σας.
  • Ενημερώστε τη myPOS για το ζήτημα στέλνοντας ένα email στη διεύθυνση help@mypos.com.

Για πρότυπα έγγραφα επισήμων καταγγελιών για διακρίσεις IBAN, ανατρέξτε στο εδώ.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;

Haven't found what you're looking for?

Submit a request