Γιατί απορρίπτεται η συναλλαγή μου;

Μια συναλλαγή Business Card μπορεί να απορριφθεί σε αρκετές περιπτώσεις:

  • Η κάρτα myPOS έχει μπλοκαριστεί για τη συναλλαγή που επιχειρείτε. Για λόγους ασφαλείας, η κάρτα σας myPOS μπορεί να μπλοκαριστεί για ορισμένες συναλλαγές. Μπορείτε να δείτε τις ρυθμίσεις ασφαλείας της κάρτας σας συνδεόμενοι στο λογαριασμό σας, στην καρτέλα Κάρτες, ενότητα Ρυθμίσεις. Σημειώστε ότι οι ρυθμίσεις ασφαλείας μπορούν να ρυθμιστούν βάσει κάρτας. Εάν έχετε περισσότερες από μία κάρτες, επιλέξτε τη σωστή για να βεβαιωθείτε ότι η κάρτα δεν έχει μπλοκαριστεί για συγκεκριμένες συναλλαγές.
  • Επίσης, για λόγους ασφαλείας, η Επαγγελματική κάρτα σας myPOS έχει όριο ποσού συναλλαγών και αριθμού συναλλαγών. Μπορείτε να δείτε τα όρια της κάρτας σας στον λογαριασμό myPOS που διαθέτετε κάτω από τα όρια στην υποσημείωση κάθε σελίδας.
  • Όταν επιχειρείτε μια ηλεκτρονική συναλλαγή, η κάρτα σας μπορεί να απορριφθεί αν κάποια από τα στοιχεία της κάρτας σας έχουν συμπληρωθεί εσφαλμένα. Ελέγξτε τα στοιχεία και δοκιμάστε ξανά.

Όταν χρησιμοποιείτε υπηρεσίες ενοικίασης ή εγκαταστάσεις αυτοεξυπηρέτησης, ο πάροχος υπηρεσιών ενδέχεται να μπλοκάρει κάποιο ποσό στο λογαριασμό σας. Το ποσό συνήθως παρακρατείται για 45 ημέρες και στη συνέχεια αποδεσμεύεται. Ένας αντιπρόσωπος της myPOS μπορεί να σας βοηθήσει να αποδεσμεύσετε νωρίτερα το ποσό. Σημειώστε ότι ενδέχεται να απαιτηθεί περαιτέρω τεκμηρίωση.

 

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;

Haven't found what you're looking for?

Submit a request