CRS и FATCA

 • Как FATCA засяга клиентите на myPOS?

  Всяка година финансовите институции, в това число и myPOS, са законово задължени да предоставят информация за финансовите сметки на лица с американско гражданство.

  Прочети повече
 • Каква е разликата между CRS и FATCA?

  FATCA и CRS имат сходни характеристики, тъй като основната им цел е да се борят с укриването на данъци, създавайки общи стандарти за обмяна на информация за данъчни цели. Основната разлика е, че Общия стандарт за предоставяне на информация (CRS) има по-...

  Прочети повече
 • За FATCA

  FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) е акт, разработен от данъчните власти в САЩ (IRS), който касае чуждестранните сметки на американски граждани. Съгласно FATCA чуждестранните финансови институции трябва да предоставят информация за сметките и ак...

  Прочети повече
 • Кои държави участват в Автоматичния обмен на информация?

  Списък с всички участващи юрисдикции можете да намерите тук.

  Прочети повече
 • Защо трябва да предоставям информация за данъчния ми статус?

  Съгласно Общия стандарт данъчните власти изискват от финансовите институции, в това число и myPOS, да събират и да предоставят информация за сметките и данъчния статус на клиентите си.

  Прочети повече
 • Каква информация изисква myPOS съгласно Общия стандарт?

  С цел да осигурим максимално удобство и да направим процеса бърз и лесен за клиентите, ние изискваме цялата необходима информация по време на регистрация. В случай, че са ни необходими допълнителни детайли, ще се свържем с Вас.

  Прочети повече
 • По какъв начин ми влияе CRS?

  Според изискванията на CRS myPOS е задължен да идентифицира дали сте местно лице за данъчни цели в една държава, а разполагате със сметка в друга. В тази връзка Вие трябва да предоставите определена информация за Вас и Вашия бизнес, която след това се п...

  Прочети повече
 • За CRS

  Общият стандарт за предоставяне на информация (Common Reporting Standard - CRS) е международен стандарт за обмен на информация между финансовите институции и данъчните власти в участващите юрисдикции. Разработен е от Организацията за икономическо сътруд...

  Прочети повече
 • Съобщение във връзка с изискванията на FATCA и CRS

  По силата на Международните споразумения, сключени от правителствата на всички държави-членки на Европейския съюз и правителството на САЩ, за подобряване спазването на данъчното законодателство в международен аспект и въвеждането в действие на Акта за с...

  Прочети повече