Такса за несъдействие, такса за неактивност и такса за неприемане на плащания - Как мога да избегна плащането на такива такси?

Много е лесно: 

  1. Поддържай профила си в добро състояние: Изпрати ни изисканите от нас документи или информация. Задължени сме да спазваме стриктно правилата и законовите разпоредби при предоставянето на myPOS услугата;
  2. Избягвай неактивност по сметката си за дълъг период от време: Използвай услугата myPOS - използвай своята myPOS карта, използвай myPOS терминала си, използвай сметката си и нареди поне една валидна трансакция.
  3. Избягвай неприемането на плащания - приемай валидни картови плащания на ПОС терминала си или на онлайн сметката си (онлайн плащания)

 

Беше ли полезна тази статия?

Не намери това, което търсиш?

Изпрати запитване