Резерв

Какво представлява?
Резервът е мярка за сигурност, наложена от myPOS на всички МО/ТО трансакции, тъй като те са считани за рискови. За рискови обикновено се считат трансакции, които се извършват без физическото наличие на карта. Тези трансакции, следователно, се асоциират с по-висок риск от измами и могат да бъдат оспорени.

Как работи?
30% от сумата на всяка МО/ТО трансакция се удържа под формата на резерв (минималната сума е EUR 1). Сумата се задържа за период от 180 дни. Този период е достатъчен в случай, че бъде предявен чарджбек, или трансакцията бъде оспорена, а сумата - върната.

Ако възникнат такива събития, Резервът ще бъде използван, за да покрие дължимите суми. Резерв се удържа за всяка MO/TO трансакция.

В случай, че не са предявени искания , удържаните суми се освобождават в реда, в които са били удържани. Това означава, че ако сумата, задържана преди 180 дни, бъде освободена утре, то тази, удържана преди 179 дни, ще бъде освободена на следващия ден.

Ако търговецът има сметки в различни валути, Резерв се удържа за всяка валута в отделна сметка „Резерви“.

Тези сметки се наричат „ Сметки Резерви“ и могат да бъдат намерени в myPOS профила на търговеца, в меню „Сметки“, секция „Сметки Резерви“. Има отделна секция, наречена „Очаквано възстановяване“, където търговецът може да види сумите, които предстоят да бъдат освободени. Средствата биват освободени на посочената дата. При определени обстоятелства и специфична молба, екипът на myPOS може да направи изключение и да освободи средствата преди тази дата.

Прехвърлянето на средства между сметки „Резерви“ е възможно в същата или в друга валута. Преводите в различни валути се осъществяват посредством основната сметка. Например, ако търговецът има две сметки, една в EUR и една в USD, и иска да преведе EUR 10 от сметката си „Резерви“ в EUR до доларовата си сметка „Резерви“, сумата ще бъде прехвърлена от сметка „ Резерви“ в EUR към основната сметка в EUR. Сумата ще бъде превалутирана и след това прехвърлена от основната сметка в USD към сметка „Резерви“ в USD.

Беше ли полезна тази статия?

Не намери това, което търсиш?

Изпрати запитване