Кои сме ние?

myPOS е създадена с идеята, че всички бизнеси и предприемачи трябва да могат да се възползват от възможностите, които картовите плащания и съвременните технологии предлагат, за да изградят успешен бизнес. Компанията оперира във всички държави от ЕИЗ, Обединеното кралство и Швейцария, като поддържа 19 езика и осигурява обслужване на клиентите на английски, италиански, френски, испански, португалски, румънски, гръцки, немски, унгарски и български език. myPOS предоставя на бизнесите всичко, от което имат нужда, за да приемат плащания: многовалутна бизнес сметка с индивидуални IBAN-и, преносими ПОС терминали, бизнес карта, лесни за интеграция решения за онлайн търговия и други.

myPOS сметката е сметка за електронни пари, която позволява на търговците да приемат плащания от всички електронни канали - ПОС, онлайн и мобилни. Средствата от всяко прието плащане са налични в сметката незабавно. Освен това, търговците могат да приемат и да правят плащания в 14 различни валути. myPOS сметката има основна валута, но в допълнение към нея търговците могат да откриват и други сметки в различни валути. Всяка сметка има собствен IBAN.

myPOS допуска добавяне на допълнителни потребители. Търговецът, в качеството си на титуляр по сметката, има възможност да даде достъп на неограничен брой потребители, които да оперират със сметката. Той има пълен контрол над достъпа им, който може да бъде ограничен само до определени услуги и функционалности.

Беше ли полезна тази статия?

Не намери това, което търсиш?

Изпрати запитване