Om FATCA-lagen

FATCA står för Foreign Account Tax Compliance Act. Den togs fram av det amerikanska Department of Treasury och Internal Revenue Service (IRS) och kräver att utländska finansiella institut rapporterar om utländska tillgångar för amerikanska kontoinnehavare. FATCA är huvudsakligen ett rapporteringssystem som söker adressera upplevt skattefusk och uppmuntra till att följa skatteregelverk.

Var denna artikel till hjälp?

Haven't found what you're looking for?

Submit a request