Om CRS

CRS (Common Reporting Standard) är en internationell standard för att samla in information från finansiella institut i de deltagande länderna. Den togs fram av OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) för att förebygga skattefusk, förbättra transparensen och skydda skatteintegriteten.

I linje med kraven i CRS så måste finansiella institut i de deltagande jurisdiktionerna insamla viss information från sina kunder och dela denna information med de lokala skattemyndigheterna. Syftet bakom detta är att identifiera skatteuppehället för kunderna.

Över 100 jurisdiktioner har tagit del i CRS och har kommit överens om automatiska utbyten och automatisk rapportering av finansiell och skatterelaterad information på en årlig basis.

Var denna artikel till hjälp?

Haven't found what you're looking for?

Submit a request