Avgift för icke-samarbete, inaktivitetsavgift samt avgift utan förvärv - Varför finns dessa tre avgifter?

Dessa avgifter appliceras under begränsade omständigheter av inaktivitet hos kunden.

Avgift för icke-samarbete, inaktivitetsavgift samt avgift utan förvärv är avgifter som kan komma att insamlas från myPOS-handlare som inte använder myPOS-tjänsten i enlighet med dess regelverk och syfte, och som innefattas av något av följande scenarion:

  • Avgift för icke-samarbete: handlarens konto har blockerats eftersom handlaren aktiviteter inte anses vara i linje med vår acceptanspolicy eller vårt juridiska avtal eller andra tillämpbara regelverk, eller så har handlaren inte tillhandahållit de dokument som begärts av oss;
  • Inaktivitetsavgift: handlaren har inte använt någon av myPOS-tjänstens funktioner på 10 månader, baserat på vilket kontot anses vara inaktivt, och det inte gjorts en enda giltig transaktion via kontot. Till exempel så har handlaren inte genomfört några transaktioner med hans/hennes myPOS-kortet, handlaren har inte genomfört några pengaöverföringar, och handlaren har inte tagit emot några inkommande överföringar.
  • Avgift för brist på erhållna transaktioner: handlaren har inte tagit emot några giltiga kortbetalningar på minst 50,00 EUR / 50,00 GBP / 50,00 BGN / 50,00 CHF (baserat på den underliggande huvudvalutan på handlarens myPOS-konto) på 10 månader.

Om du inte faller inom någon av ovan nämnde kategorier så kommer du inte att påverkas av dessa avgifter.

Vad händer om jag faller under fler än en av de tidigare beskrivna kategorierna - kommer jag att debiteras dubbelt?

Nej. Endast en av dessa avgifter kommer att appliceras om du skulle falla under fler än en av dessa speciella omständigheter. Avgifterna utgår från följande prioritering:

  1. Avgift för icke-samarbete
  2. Inaktivitetsavgift
  3. Avgift för brist på erhållna transaktioner

Kan mitt konto få ett negativt saldo eller överdebiteras på grund av sådana avgifter?

Nej, dessa avgifter kan bara appliceras så länge det finns ett saldo på något av dina myPOS-konton.

 

Var denna artikel till hjälp?

Haven't found what you're looking for?

Submit a request