Företagssäkerhet

På myPOS kommer säkerheten alltid först! Vi tar vårt ansvar som en registrerad finansinstitution på stort allvar. Högsta branschstandarder för att skydda dina data och pengar upprätthålls ständigt på myPOS. Från toppmodern kryptering och inbyggda appfunktioner till företagsutbildningar, externa tredjepartsrevisioner, konstant övervakning och säkerhetsinfrastruktur i bankklass.

Här är några av de säkerhetsåtgärder vi har implementerat:

Säkra internetbetalningar

myPOS efterlever helt Europeiska bankmyndighetens riktlinjer för säkerhet för internetbetalningar. Vi är också auktoriserade och reglerade av FCA som ett institut för elektroniska pengar, enligt betaltjänstförordningen från 2017 och förordningarna för elektroniska pengar från 2011.

Dataskydd

myPOS är vederbörligen registrerat som personuppgiftsadministratör hos kommissionen för skydd av personuppgifter under nummer 0050022 och alla kunduppgifter samlas in, överförs och underhålls i enlighet med principerna som ingår i EG-direktiv 95/46 om skydd av personuppgifter och med lagen om skydd av personuppgifter från 2002 enligt lagarna i Bulgarien (och alla ändringar därav).

Säker infrastruktur

Personuppgifterna angående försäljaren som tillhandahålls av försäljaren såväl som av tredje parter som statliga och internationella myndigheter, som har kompetens att förebygga bedrägerier, bevaras i elektronisk form på servrar, placerade i TIER 4-datacenter i klass A-jurisdiktioner i Europa med högsta nivå av kommunikationstäckning, säkerhet och åtkomstkontroll.

Våra avancerade system erbjuder övervakning i realtid och skydd mot misstänkt trafik och beteende. Ett dedikerat team av informationssäkerhetsspecialister har ett nära samarbete med teknikgrupperna för att säkerställa att våra applikationer, dataflöde och infrastruktur förblir säkra på alla nivåer.

Licenser och certifieringar

myPOS är PCI DSS-certifierad och genomgår en årlig revision för att upprätthålla denna status. Betalkortsbranschens datasäkerhetsstandard (PCI DSS) har skapats av Visa, Mastercard och andra högt respekterade betal-/kreditkortsleverantörer. Den är helt och hållet baserat på deras mångåriga erfarenhet av att hantera otaliga säkerhetshot samtidigt som de skyddar sina kunders data.

myPOS är ett institut för elektroniska pengar licensierat och reglerat i Storbritannien. Som sådant följer vi mycket stränga procedurer för att skydda kundernas pengar. Vi återinvesterar inte våra kunders pengar och vi är enligt lag skyldiga att hålla våra tillgångar åtskilda. Därför är dina pengar bättre skyddade än på vanliga bankinsättningar.

Mekanismer för bedrägeribekämpning

Realtidsövervakning och skydd mot misstänkta transaktioner, datatrafik och beteende arbetar ständigt i bakgrunden för att säkerställa smidig drift. Tvåfaktorsautentiseringar och begränsningar för transaktioner finns också tillgängliga för alla myPOS-försäljare.

Skydd av pengar

myPOS-försäljare åtnjuter övervakning av pengar, automatisk bedrägeribekämpning, realtidsnotiser, transaktionsbegränsningar och webhooks för specifika evenemang dygnet runt varje dag.

Alla monetära transaktioner kräver autentisering. Varje gång får du direktnotiser direkt till din mobilenhet. Notiser är ett bra sätt att göra det svårare för någon bedräglig aktivitet att passera obemärkt. Detta gör att du kan känna dig lugn eftersom du är den enda som har kontroll över ditt konto, dina pengar, kortterminaler och kontokort.

Var denna artikel till hjälp?

Haven't found what you're looking for?

Submit a request