Vilka är de allmänna kraven för webbplatser som vill integrera myPOS online-betalningslösningar?

Kom ihåg att du måste uppfylla följande krav för att kunna använda våra online-betalningstjänster:

  • Försäljarens namn och adress ska vara tydligt synliga på webbplatsen.
  • E-postadress för att kontakta försäljaren och/eller kundtjänstens telefonnummer (helst ett avgiftsfritt nummer) ska vara synliga på webbplatsen

Du måste tydligt ange följande:

  • Leveransmetoder och -tid
  • Återbetalnings- och returpolicy
  • Avbeställningspolicy
  • Integritetspolicy (tillåten användning av konsumentuppgifter)
  • Produkter och tjänster som erbjuds ska tydligt anges samtidigt som man undviker vilseledande innehåll
  • De totala kostnaderna, inklusive frakt, hantering och tillämpliga skatter ska vara tydliga för kortinnehavaren
  • Valutan för transaktionen ska tydligt anges
  • Provperiodens längd, om sådan erbjuds, inklusive tydlig information om att kortinnehavaren kommer att debiteras om inte kortinnehavaren uttryckligen avvisar avgiften

Var denna artikel till hjälp?

Haven't found what you're looking for?

Submit a request