Rapporter

myPOS-enheterna erbjuder olika typer av rapporter. myPOS-enheter erbjuder 2 typer av rapporter: en avstämningsrapport och en Top-up-rapport. Avstämningsrapporten visar alla betalningar som genomförts på terminalen fram tills nu, och grupperar dem efter typ (Betalningar; För-auktoriseringar (reserverade belopp); Återbetalningar; Annulleringar; Totalt). Försäljaren har möjligheten att tömma minnet, och rapporten kommer då att börja om från och med nästkommande betalning efter att minnet rensades.

Top-up-rapporten visar alla “top-ups” (laddningar av kontantkort) som gjorts på terminalen fram tills nu. Top-up-rapportens minne kan också tömmas på samma sätt.

Rapporten för presentkort visar all försäljning av presentkort.

Var denna artikel till hjälp?

Haven't found what you're looking for?

Submit a request