Hur identifierar jag mig själv?

Onlineidentifieringen är en process med vilken myPOS verifierar sina kunders identitet. Det är en enkel process som du guidas igenom steg för steg. I enlighet med EU:s fjärde direktiv om penningtvätt är alla institutioner som tillhandahåller finansiella tjänster skyldiga att bekräfta en tredje parts identitet innan de ingår ett affärsförhållande.

För att göra det lättare för dig har myPOS förenklat onlineidentifieringen till en kort procedur. För att slutföra den behöver du ett giltigt pass eller ID-dokument med ett foto. Kom ihåg att du måste visa ditt pass eller nationella ID-kort - kopior av dokumenten godkänns inte.

Här är en kort översikt över processen för onlineidentifiering:

  • Ett e-postmeddelande skickas till den e-postadress som anges vid registreringen för myPOS-kontot. Öppna e-postmeddelandet och klicka på länken för att bekräfta din e-postadress
  • Hämta och installera myPOS-mobilappen på din smarttelefon
  • Om du ännu inte har ett myPOS-konto trycker du på ”Registrera dig”. Om du har ett klickar du på ”Logga in” och anger dina inloggningsuppgifter
  • Förbered ditt officiella och giltiga statligt utfärdade nationella ID-kort eller pass med ditt foto på det (vi accepterar inte körkort som officiellt ID, körkort kan endast accepteras som ett extra dokument för identitetskontroll) och tryck på ”Nästa”
  • Se till att du är ensam och att du har en pålitlig Wi-Fi- eller dataanslutning.
  • Påbörja onlineidentifieringen. Detta steg är väldigt enkelt och simpelt eftersom detta i själva verket är en självidentifiering som du gör helt själv.

Var denna artikel till hjälp?

Haven't found what you're looking for?

Submit a request