Aplikacja myPOS dla systemu iOS

  • Aplikacja mobilna myPOS nawigacja iOS

    Otwórz aplikację myPOS i zaloguj się przy użyciu adresu poczty elektronicznej i 4-cyfrowego kodu wybranego podczas pierwszej instalacji aplikacji lubNa ekranie głównym wyświetlane są przyciski szybkiego dostępu: 1. Wykonaj przelew – umożliwia przelewy b...

    Continue reading