Aplikacja myPOS dla systemu Android

  • Aplikacja mobilna myPOS nawigacja Android

    Otwórz aplikację myPOS i zaloguj się przy użyciu adresu poczty elektronicznej i 4-cyfrowego kodu wybranego podczas pierwszej instalacji aplikacji lub Na ekranie głównym wyświetlane są przyciski szybkiego dostępu: Wykonaj przelew – umożliwia wykonywanie ...

    Continue reading