Limity dokonywania płatności

  • Jak zwiększyć limit transferu?

    Zdecydowanie zalecamy zmianę obecnie skonfigurowanych kwot limitów przelewów za pośrednictwem konta na stronie mypos.com >> Logowanie >> Opłaty – lewy dolny róg >> Opłaty za konto myPOS >> Limity wystawcy >> Przelewy poza system i Przelewy poza system z...

    Continue reading
  • Jak zwiększyć limit wypłat gotówki na karcie?

    Uprzejmie informujemy, że dla każdej karty obowiązuje indywidualny limit wypłat, a także limit konta, stosowany do łącznej wypłaty gotówki niezależnie od liczby kart. Zdecydowanie zalecamy zmianę obecnie skonfigurowanych kwot limitów kart za pośrednictw...

    Continue reading