Opłata za brak współpracy, opłata za brak aktywności i opłata za brak wpływów ze sprzedaży - Czemu służą te trzy opłaty?

Opłaty te są naliczane w niektórych przypadkach braku aktywności ze strony klienta.

Opłata za brak współpracy, opłata za brak aktywności i opłata za brak wpływów ze sprzedaży mogą być naliczane sprzedawcom myPOS niekorzystającym z Usług myPOS zgodnie z ich zasadami i przeznaczeniem. Są naliczane w następujących przypadkach:

  • Opłata za brak współpracy: Konto sprzedawcy zostało zablokowane, ponieważ działania sprzedawcy zostały uznane za niezgodne z naszą Polityką akceptacji, Umowami prawnymi bądź innymi obowiązującymi regulacjami lub sprzedawca nie dostarczył wymaganych przez nas informacji lub dokumentów.
  • Opłata za brak aktywności: Sprzedawca nie korzystał z żadnych funkcji płatniczych Usługi myPOS przez 10 kolejnych miesięcy, przez co konto było nieaktywne i nie wykonano na nim ani jednej ważnej transakcji. Na przykład sprzedawca nie dokonał żadnej płatności kartą myPOS, nie wykonał żadnego przelewu pieniężnego lub nie otrzymał żadnych przelewów przychodzących.
  • Opłata za brak wpływów ze sprzedaży: Sprzedawca nie przyjął ważnej płatności kartą o wartości minimum 50,00 EUR / 50 GBP / 50 BGN / 50 CHF (w zależności od podstawowej waluty głównego konta myPOS sprzedawcy) przez okres 10 kolejnych miesięcy.

Nie, jeśli nie dotyczą Cię wyżej opisane sytuacje.

Co się stanie, jeśli dotyczy mnie więcej niż jedna z opisanych wyżej sytuacji - czy poniosę kilka opłat?

Nie. Jeśli dotyczy Cię więcej niż jedna z opisanych wyżej sytuacji, zostanie naliczona tylko jedna z tych opłat. Przyznana zostanie opłata o najwyższym priorytecie, według kolejności:

  1. Opłata za zakończenie świadczenia usług
  2. Opłata za brak współpracy
  3. Opłata za brak wpływów ze sprzedaży

Czy takie opłaty mogą doprowadzić do ujemnego salda lub przekroczenia limitu konta?

Nie, opłaty te są naliczane, dopóki na Twoich rachunkach myPOS znajdują się środki.

 

Czy ten artykuł był pomocny?

Haven't found what you're looking for?

Submit a request