Jak akceptować płatności za pomocą kart upominkowych Private Label?

Akceptowanie płatności dokonywanych kartami upominkowymi:

  1. Przejdź do MENU TRANSAKCJI1, wybierz opcję KARTY UPOMINKOWE
  2. Znajdź podmenu PŁATNOŚĆ KARTĄ UPOMINKOWĄ
  3. Wprowadź żądaną kwotę
  4. Przesuń kartę upominkową przez czytnik do kart magnetycznych
  5. Urządzenie myPOS wygeneruje potwierdzenie zakończenia procesu

Uwaga: Karty upominkowe można również wykorzystywać do realizacji transakcji MO/TO, unieważniania transakcji i do zwrotów

Wszystkie karty upominkowe są bez daty ważności i można je wykorzystać tylko raz. Gdy karta zostanie zrealizowana, można ją zutylizować.

Sprzedawca może również śledzić sprzedaż, realizację i pozostałe saldo każdej karty podarunkowej w zakładce Sprzedaż/Giftcards na koncie myPOS.

Czy ten artykuł był pomocny?

Haven't found what you're looking for?

Submit a request