Czym jest wstępna autoryzacja?

Funkcja wstępnej autoryzacji jest realizowana wyłącznie w celu zablokowania określonej kwoty na karcie z zamiarem dokończenia transakcji w późniejszym terminie. Można ją później zakończyć lub anulować w menu wstępnej autoryzacji, wprowadzając kod wstępnej autoryzacji. Należy wprowadzić kwotę wstępnej autoryzacji, a terminal wydrukuje paragon. 

Jeśli sprzedawca spełnia warunki transakcji wstępnej autoryzacji na podstawie działalności gospodarczej, funkcja wstępnej autoryzacji zostanie odblokowana w terminalu myPOS. Podczas wykonywania transakcji wstępnej autoryzacji generowany jest kod wstępnej autoryzacji, który pojawi się na paragonie i w danych transakcji na karcie wstępnej autoryzacji w menu Usług sprzedawców na koncie myPOS.

Kwota wstępnej autoryzacji nie jest pobierana z karty, a jedynie blokowana, i nie zostanie rozliczona do momentu jej zakończenia. Oznacza to, że sprzedawcy powinni wykonać zakończenie wstępnej autoryzacji, aby otrzymać środki na koncie myPOS. Sprzedawcy, którzy chcą dokończyć wstępną autoryzację na terminalu, muszą wprowadzić kod wstępnej autoryzacji, który został wygenerowany przy początkowej transakcji wstępnej autoryzacji, i wprowadzić kwotę.

Ogólnie rzecz biorąc, kwota zakończenia autoryzacji i kwota początkowej wstępnej autoryzacji mogą się różnić, ale kwota zakończenia autoryzacji nie może być wyższa niż kwota początkowa. Zakończenie wstępnej autoryzacji powinno nastąpić nie później niż 30 dni od daty początkowej wstępnej autoryzacji. Jeśli transakcje wstępnej autoryzacji nie zostaną zakończone w tym okresie, wstępna autoryzacja zostanie automatycznie anulowana przez myPOS Europe Ltd., a sprzedawcy zostaną obciążeni opłatą za anulowanie.

Wysokość opłaty można sprawdzić na stronie Taryfa konta. Sprzedawcy mogą zainicjować anulowanie wstępnej autoryzacji na swoim terminalu myPOS. W takim przypadku sprzedawcy muszą wprowadzić kod wstępnej autoryzacji, który został wygenerowany wraz z początkową transakcją wstępnej autoryzacji, i potwierdzić anulowanie. Obowiązuje taka sama opłata, jak w przypadku automatycznego anulowania. Po zakończeniu/anulowaniu wstępnie autoryzowana transakcja pojawi się na liście transakcji, które powinny zostać rozliczone na koncie myPOS wraz z odpowiednimi opłatami.

Czy ten artykuł był pomocny?

Haven't found what you're looking for?

Submit a request