Dyskryminacja numeru IBAN

Czym jest dyskryminacja numeru IBAN?

W skrócie, dyskryminacja numeru IBAN ma miejsce wtedy, gdy firma/instytucja w Jednolitym Obszarze Płatności w Euro (SEPA) nie akceptuje numeru IBAN wydanego przez dostawcę usług płatniczych, którego siedziba znajduje się w innym kraju członkowskim SEPA. Taka firma/instytucja będzie zwykle wymagała podania numeru IBAN rozpoczynającego się wyłącznie kodem danego kraju lub zapisywanego w formacie krajowym. Taka sytuacja stanowi naruszenie art. 9 rozporządzenia SEPA (Rozporządzenie (UE) nr 260/2012), które zabrania odmiennego traktowania numerów IBAN funkcjonujących w ramach obszaru SEPA.

Jak radzić sobie z dyskryminacją numeru IBAN?

Jest kilka kroków, które można podjąć, gdy ma się do czynienia z problemem dyskryminacji numeru IBAN. Obejmują one:

  • Powiadomienie firmy/instytucji odmawiającej wykonania przelewu o naruszeniu art. 9 Rozporządzenia SEPA.
  • Przesłanie oficjalnej reklamacji, jeżeli firma/instytucja nie odpowie na pierwotną reklamację.
  • W przypadku braku reakcji na oficjalną reklamację należy skontaktować się z odpowiednim organem regulacyjnym lub właściwymi władzami w swoim kraju.
  • Prosimy powiadomić myPOS o sprawie w wiadomości e-mail wysłanej na adres help@mypos.com.

 

Czy ten artykuł był pomocny?

Haven't found what you're looking for?

Submit a request